ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

1,2% GPM

Jei dar niekam neskyrėt savo 1,2% GPM, padėkite išpildyti mūsų lopšelio – darželio mokytojų svajones, tai būtų interaktyvių ekranų vaikų ugdymui ir nešiojamųjų kompiuterių įsigijimas.