ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Naujienos

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minėjome su svečiais iš įvairių Lietuvos etnografinių regionų. Mus aplankė ir dzūkė iš Marcinkonių kaimo, ir ponia iš Plungės dvaro, ir išgirdome aukštaitišką pasaką apie melagį.

Plačiau...
Plačiau...

Rugsėjo 27 dieną lopšelyje – darželyje „Užupiukas“ drauge su šuniuku Amsiumi svečiavosi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Vaidas Maziliauskas. Pareigūnas priminė vaikams pagrindines eismo taisykles, noriai dalijo patarimus, kartu su vaikais žiūrėjo filmukus, kurių dėka vaikai įtvirtino žinias, Continue reading

Plačiau...

10! Jau tiek metų organizacija „Gelbėkit vaikus“ inicijuoja Solidarumo bėgimą, į kuri jungiasi ir Vilniaus lopšelis – darželis „Užupiukas“.

Šiandien labai svarbi bendrystė, vieni kitų palaikymas, atjauta, pagalba. 10-uoju Solidarumo bėgimu siekiame šių tikslų:

Plačiau...
Vaikų dienos poilsio organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 8 punktas „Jei įstaigoje vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar)pritaikytose erdvėse“ bei 83 punktas „Vaiko dienos režimas turi atitikti vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.“ Continue reading
Plačiau...
Patalpų vėsinimas ir tinkamos temperatūros jose palaikymas. Ryte rekomenduojama atverti langus ir gerai išvėdinti patalpas. Šylant orui, uždarykite langus, užtraukite užuolaidas arba žaliuzes. Naudokite kuo mažiau elektrinių įrenginių, dirbtinės šviesos, nes tai sukuria papildomą šilumą. Užtikrinkite patalpose gaivaus oro cirkuliaciją. Esant galimybei naudokite oro kondicionierius. Komfortiška temperatūra vaikui yra 20–24°C. Jei naudojami elektriniai ventiliatoriai, jie neturėtų būti nukreipti į vaikus. Rekomenduojama reguliariai tikrinti patalpų temperatūrą. Continue reading
Plačiau...