ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

AKTYVI MOKYKLA

Džiaugiamės, kad 2022 m. gruodžio 7 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų lopšelio – darželio Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų įstaiga aktyvia mokykla.