ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Lapiukai“

Grupėje ,,Lapiukai“ dirba mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Jolanta, Violeta ir mokytojų padėjėja Jelena.

Vaikų amžius: 4 – 5 metai.

Grupės darbo laikas: 7.30 – 18.30 val.

Grupės telefono numeris: +370 681 62 703

Ugdomosios veiklos

Ugdymas vyksta visą dieną nuo vaikų atvykimo iki išvykimo.

Muzikiniai užsiėmimai vyksta salėje, juos veda meninio ugdymo mokytoja Violeta.

Fizinio lavinimo užsiėmimai vyksta lauke, grupėje, salėje.

Mankšta vyksta  kasdien 8.10 – 8.30 val. grupėje, lauke, salėje.

Grupės ,,Lapiukai“ vaikų dienos ritmas

7.30 val. Pasisveikinimas su darželiu. Įvairi ugdytinių savarankiškai pasirinkta veikla.

8.10 – 8.30 val. Rytinė mankšta.

8.40 – 9.00 val. Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.

9.00 – 10.00 val. „Ryto ratas“, ugdomoji veikla visai grupei, žaidimai, muzikinė veikla, kūno kultūros užsiėmimai darželio salėje arba kieme, individuali veikla. bei veikla visai ugdytinių grupei.

10.00 -10.20 val. Priešpiečiai.

10.20 – 12.00 val. Veikla lauke: judrūs ir ramūs žaidimai, pasivaikščiojimai, gamtos reiškinių tyrinėjimai, stebėjimai bei atradimai, aplinkos pažinimas, grįžimas iš lauko į grupę.

12.00 – 13.00 val. Pasiruošimas pietums, pietūs.

13.00 – 14.45 val. Pasakų sekimas, atpalaiduojančios muzikos klausymasis, knygų vartymas, ramūs žaidimai, poilsio ir pogulio metas.

14.45 – 15.15 val. Kėlimasis, savitvarka.

15.20 – 15.40 val. Individualios užduotys, papildoma veikla.

15.40 – 16.00 val. Pasiruošimas vakarienei, vakarienė.

16.00 val. Kūrybiniai ir lavinamieji žaidimai, įvairi pasirenkama vaikų veikla lauke arba grupėje, tėvelių pasitikimas, refleksija.

18.30 val. Sudie, žaisliukai, ėjimas namo.