ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Pelėdžiukai“

Priešmokyklinio ugdymo veiklos orientuotos į vaiko paruošimą pirmai klasei. Vykdoma kūrybinė, meninė ir sportinė veikla pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si)“ programą.

Grupėje ,,Pelėdžiukai“ dirba mokytoja Inga, dirbanti pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“, mokytoja Jolanta, mokytojų padėjėja Jelena.

Vaikų amžius: 6 – 7 metai.

Grupės darbo laikas: 8.00 – 18.00 val.

Grupės telefono numeris: +370 674 62 704

Ugdomosios veiklos

,,Ryto ratas” – jo metu nuo 9.30 val. iki 10.30 val. vyksta organizuota ugdomoji veikla.

Muzikiniai užsiėmimai vyksta salėje, juos veda meninio ugdymo mokytoja Violeta.

Kūno kultūros užsiėmimai vyksta salėje, lauke.

Mankšta vyksta kasdien 8.10 – 8.30 val.

Vyksta programos „Zipio draugai“ valandėlės. Socio – emocinių įgūdžių programa ,,Kimochis“.

 

Grupės ,,Pelėdžiukai“ vaikų dienos ritmas

8.00 – 8.40 val. Pasiruošimas dienai, saviugda, savarankiška individuali vaikų veikla, žaidimai. Rytinė mankšta.

8.40 8.50 val. Pasiruošimas pusryčiams, savitvarka.

8.50 – 9.15 val. Pusryčiai.

9.30 – 10.30 val. Organizuota grupės ugdomoji veikla: “Ryto ratas”, vaikų pasirinkta ar mokytojo pasiūlyta individuali veikla, veikla kampeliuose, muzikos ir kūno kultūros užsiėmimai salėje, veikla grupelėmis, individuali ugdomoji veikla.

10.30 – 10.45 val. Priešpiečiai – vaisiai, ES parama (pienas, jogurtas, „pik – nik“ sūrio lazdelės, obuoliai, obuolių sultys, morkos).

10.45 – 12.00 val. Vaikų veikla lauke (judrieji žaidimai, aplinkos tyrinėjimas ,stebėjimai).

12.00 12.10 val. Pasiruošimas pietums, savitvarka.

12.15 – 13.00 val. Pietūs.

13.00 – 13.30 val. Pasiruošimas poilsiui: pasakų sekimas ir literatūrinių kūrinių skaitymas, muzikos klausymas.

13.30 – 14.30 val. Poilsio ir ramybės laikas.

14.30 – 15.40 val. Laipsniškas kėlimasis. Būrelių veiklos, individuali veikla, žaidimai, laikas su knyga.

15.40 – 15.50 val.Pasiruošimas vakarienei.

15.50 – 16.10 val. Vakarienė.

16.10 – 17.20 val. Individuali arba organizuota grupės veikla, žaidimai, tyrinėjimai, stėbjimai lauke, grupėje, pasirinktų būrelių veikla.

17.20 – 18.00 val. Laisvalaikis lauke arba grupėje. Atsisveikinimas su draugais, mokytojais, ėjimas namo.