ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Vyturėliai“

Grupėje „Vyturėliai“ dirba mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Elena ir Živilė ir mokytojų padėjėja Marija.

Vaikų amžius: 6 – 7 metai.

Grupės darbo laikas:  8.00 – 18.00 val.

Grupės telefono numeris: +370 664 51 248

Ugdomosios veiklos

„Ryto ratas“. Organizuota ugdomoji veikla nuo 9.20 val. iki 10.30 val.

Muzikiniai, meninio ugdymo užsiėmimai vyksta salėje, juos veda meninio ugdymo mokytoja Violeta.

Mankšta vyksta kasdien 8.10 – 8.30 val.

 

Grupės „Vyturėliai“ dienos ritmas

8.00 – 8.50 val. Vaikų priėmimas. Mankšta, individuali veikla, žaidimai.

8.50 val. Pusryčiai.

9.00  9.20 val. Kūrybiniai žaidimai.

9.20 – 10.30 val. Ugdomoji veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę. “Ryto ratas” – vaikų veikla grupelėmis arba individuali veikla.

10.30 val. Priešpiečiai – vaisiai, ES parama (pienas, jogurtas, „pik – nik“ sūrio lazdelės, obuoliai, obuolių sultys, morkos).

10.40 – 12.10 val. Vaikų veiklos lauke organizavimas: pasivaikščiojimas, savarankiškai pasirenkamos veiklos žaidimų aikštelėse, gamtos reiškinių, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimas, tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, žaidimai.

12.20 – 13.00 val. Pietūs.

13.00  13.30 Pasiruošimas poilsiui. Pasaka, ramios, relaksacinės muzikos klausymas.

13.30 – 14.30 val. Poilsio metas.

14.40 val. Kėlimasis. Papildoma ugdomoji veikla. Muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje.

15.40 val. Vakarienė.

16.00 val. Papildoma ugdomoji veikla, būreliai, užduočių pabaigimas. Skaitinėjimo pradmenys, stalo žaidimai.

16.50 val. Pasivaikščiojimai, judrieji žaidimai lauke (atsižvelgiant į oro sąlygas.)

Iki 18.00 val. Individuali ir bendra veiklagrupėje. Žaidimai belaukiant tėvelių, globėjų, rūpintojų.