ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Vyturėliai“

Grupėje „Vyturėliai“ dirba mokytojai, dirba mokytojos Gintarė ir Monika ir mokytojų padėjėja Valentina.

Vaikų amžius: 3 – 4 metai.

Grupės darbo laikas:  8.00 – 17.30 val.

Grupės telefono numeris: +370 69908865

Ugdomosios veiklos

„Ryto ratas“. Organizuota ugdomoji veikla nuo 9.20 val. iki 10.30 val.

Muzikiniai, meninio ugdymo užsiėmimai vyksta salėje, juos veda meninio ugdymo mokytoja Violeta.

Mankšta vyksta kasdien 8.10 – 8.30 val.

 

Grupės „Vyturėliai“ dienos ritmas

8.00 – 8.50 val. Vaikų priėmimas. Mankšta, individuali veikla, žaidimai.

8.50 val. Pusryčiai.

9.00  9.20 val. Kūrybiniai žaidimai.

9.20 – 10.30 val. Ugdomoji veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę. “Ryto ratas” – vaikų veikla grupelėmis arba individuali veikla.

10.30 val. Priešpiečiai – vaisiai, ES parama (pienas, jogurtas, „pik – nik“ sūrio lazdelės, obuoliai, obuolių sultys, morkos).

10.40 – 12.10 val. Vaikų veiklos lauke organizavimas: pasivaikščiojimas, savarankiškai pasirenkamos veiklos žaidimų aikštelėse, gamtos reiškinių, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimas, tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, žaidimai.

12.20 – 13.00 val. Pietūs.

13.00  13.30 Pasiruošimas poilsiui. Pasaka, ramios, relaksacinės muzikos klausymas.

13.30 – 14.30 val. Poilsio metas.

14.40 val. Kėlimasis. Papildoma ugdomoji veikla. Muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje.

15.40 val. Vakarienė.

16.00 val. Papildoma ugdomoji veikla, būreliai, užduočių pabaigimas. Skaitinėjimo pradmenys, stalo žaidimai.

16.50 val. Pasivaikščiojimai, judrieji žaidimai lauke (atsižvelgiant į oro sąlygas.)

Iki 17.30 val. Individuali ir bendra veikla grupėje. Žaidimai belaukiant tėvelių, globėjų, rūpintojų.