ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Konferencija „Vaikai vaikams“

2021 metų gruodžio 17 dieną, naudojantis ZOOM platforma, įvyko konferencija „Vaikai vaikams“, kurioje dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdytiniai. Konferencijos metu vaikai taikydami STEAM ugdymo elementus eksperimentavo, tyrinėjo ir dalinosi savo atradimais.