ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Muzikinis projektas „Į muzikos šalį“

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ vaikai dalyvauja Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ organizuojamame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Į muzikos šalį“. Projekto tikslas plėtoti vaikų saviraišką, pasitelkiant kūrybiškumą ir fantaziją iš mūsų aplinkoje esančių antrinių medžiagų ir gamtoje randamų žaliavų, gaminant muzikos instrumentus ir jais muzikuojant.

Pristatome I-ąjį etapą „Į muzikos šalį popieriaus ritmu“ (instrumentai gaminami iš popieriaus ir antrinių popierinių žaliavų).