ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Padėka bendruomenei

Dėkojame Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užupiukas“ bendruomenei už sniego valymo lopšelio-darželio ,,Užupiukas“ teritorijoje iniciatyvą. Tariame „Ačiū“ kiekvienam prie iniciatyvos prisidėjusiam, į rankas kastuvą paėmusiam bendruomenės nariui: kiemsargiui, mokytojoms, mokytojų padėjėjoms, virtuvės, sandėlio darbuotojoms, logopedei, direktorės pavaduotojoms ir kt. asmenims. Ypatinga padėka yra skiriama lopšelio-darželio ,,Užupiukas“ ugdytiniams, kurie žiemos stichiją bandė suvaldyti vaizduotės žaidimais. Lopšelio-darželio kieme sniego valymo darbus atliko baltieji lokiai, atgiję sniego seniai ir angelai, slidininkai, čiuožėjai ir net kariai, apsiginklavę sniego gniūžčių amunicija. Padedant vieni kitiems, išgyvenant bendrystės jausmą, mes esame stiprūs, drąsūs ir įgalinti.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užupiukas“ direktorė Violeta Kairevičienė