ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulutės“

Priešmokyklinio ugdymo veiklos orientuotos į vaiko paruošimą pirmai klasei. Vykdoma kūrybinė, meninė ir sportinė veikla pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si)“ programą.

Grupės mokytojai: mokytoja Rūta, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mokytoja Elena ir mokytojų padėjėja Danutė.

Vaikų amžius: 6 – 7 metai.

Grupės darbo laikas: 7.45 18.30 val.

Grupės tel. numeris:  +370 685 72 411

 

Ugdomosios veiklos

„Ryto ratas” – jo metu nuo 9.20 val. iki 10.30 val. vyksta organizuota ugdomoji veikla.

Vyksta programos „Zipio draugai“ valandėlės bei  Socio – emocinių įgūdžių programą ,,Kimochis“.

Muzikiniai, meniniai užsiėmimai vyksta darželio salėje, juos veda meninio ugdymo mokytoja Violeta.

Fizinio lavinimo veiklos vyksta darželio salėje, lauke.

Mankšta vyksta  kasdien 8.10 – 8.30 val. grupėje, salėje, lauke.

Grupės „Saulutės“ dienos ritmas

8.00 – 8.50 val. Vaikų priėmimas. Mankšta, individuali veikla, žaidimai.

8.50 val. Pusryčiai.

9.00 9.20 val. Kūrybiniai žaidimai.

9.20 – 10.30 val. Ugdomoji veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę. “Ryto ratas” – vaikų veikla grupelėmis arba individuali veikla.

10.30 val. Priešpiečiai – vaisiai, ES parama (pienas, jogurtas, „pik – nik“ sūrio lazdelės, obuoliai, obuolių sultys, morkos).

10.40 – 12.10 val. Vaikų veiklos lauke organizavimas: pasivaikščiojimas, savarankiškai pasirenkamos veiklos žaidimų aikštelėse, gamtos reiškinių, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimas, tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, žaidimai.

12.20 – 13.00 val. Pietūs.

13.00 13.30 Pasiruošimas poilsiui. Pasaka, ramios, relaksacinės muzikos klausymas.

13.30 – 14.30 val. Poilsio metas.

14.40 val. Kėlimasis. Papildoma ugdomoji veikla. Muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje.

15.40 val. Vakarienė.

16.00 val. Papildoma ugdomoji veikla, būreliai, užduočių pabaigimas. Skaitinėjimo pradmenys, stalo žaidimai.

16.50 val. Pasivaikščiojimai, judrieji žaidimai lauke (atsižvelgiant į oro sąlygas.)

Iki 18.30 val. Individuali ir bendra veikla grupėje. Žaidimai belaukiant tėvelių, globėjų, rūpintojų.