ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulutės“

Priešmokyklinio ugdymo veiklos orientuotos į vaiko paruošimą pirmai klasei. Vykdoma kūrybinė, meninė ir sportinė veikla pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si)“ programą.

Grupės mokytojai: mokytoja Rūta, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mokytoja Natalija ir mokytojų padėjėja Danutė.

Vaikų amžius: 6 – 7 metai.

Grupės darbo laikas: 8.00 18.00 val.

Grupės tel. numeris:  +370 689 39 001

 

Ugdomosios veiklos

„Ryto ratas” – jo metu nuo 9.30 val. iki 10.15 val. vyksta organizuota ugdomoji veikla.

Programos „Zipio draugai“ valandėlės vyksta pirmadieniais nuo 9.20 val. iki 10.00 val..

Muzikiniai, meniniai užsiėmimai vyksta darželio salėje, juos veda meninio ugdymo mokytoja Violeta.

Antradieniais: 9.40 10.10 val.

Penktadieniais: 15.00 15.30 val.

Fizinio lavinimo veiklos vyksta darželio salėje, lauke. Jas vykdo mokytojas Vitalij.

Mankšta vyksta  kasdien 8.20 – 8.30 val. grupėje, salėje, lauke.

Socio – emocinių įgūdžių programa ,,Fun friends“. Ją veda psichologė Živilė.

Logopedė Džordana organizuoja grupinius užsiėmimus pirmadieniais 15.05 15.25 val.

Grupės „Saulutės“ dienos ritmas

7.45 val. Vaikų priėmimas, individuali veikla, pasiruošimas dienai, žaidimai.

8.20 8.30 val. Rytinė mankšta.

8.50 9.10 val. Pusryčiai.

9.10 9.20 val. Kūrybiniai žaidimai, laikas su knyga.

9.20 10.30 val. Ryto pasikalbėjimai. „Ryto ratas“, organizuota ugdomoji veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas: socialinę, pažinimo, komunikavimo, meninę. Vaikų veikla grupelėmis, individuali ugdomoji veikla.

10.30 10.45 val. Priešpiečiai – vaisiai, ES parama (pienas, jogurtas, „pik – nik“ sūrio lazdelės, obuoliai, obuolių sultys, morkos).

10.45 12.15 val. Vaikų veiklos lauke organizavimas: pasivaikščiojimas, savarankiškai pasirenkamos veiklos žaidimų aikštelėse, gamtos reiškinių, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimas, tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, žaidimai.

12.15 13.00 val. Pasiruošimas pietums, pietūs.

13.00 15 val. Pasiruošimas poilsiui. Poilsio ir ramybės metas: pasakų sekimas, raiškusis skaitymas, literatūrinių kūrinių skaitymas, lopšinių dainavimas.

14.55 val. Laipsniškas kėlimasis, laikas su knyga, muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje, logopedo grupiniai užsiėmimai, pasirenkamieji būreliai.

15.50 16.10 val. Savitvarka, vakarienė.

16.20 18.30 val. Pasivaikščiojimai, judrieji žaidimai lauke (tamsiuoju metu/lietui lyjant vaikai į kiemą nevedami), pasirinktų būrelių veikla (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį). Laisvalaikis lauke/grupėje.

Iki 18.30 val. Atsisveikiname ir iškeliaujame namo.