ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Spinduliukai“

Priešmokyklinio ugdymo veiklos orientuotos į vaiko paruošimą pirmai klasei. Vykdoma kūrybinė, meninė ir sportinė veikla pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si)“ programą.

Grupės darbo laikas: 8.00 18.00 val.

Grupės mokytojos: mokytoja Vilma, dirbanti pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“, mokytoja Gintarė, mokytojų padėjėja Laima.

Vaikų amžius: 6 – 7 metai.

Grupės tel. numeris: +370 621 72 518

 

Ugdomosios veiklos

„Ryto ratas“  – jo metu nuo 9.30 val. iki 10.30 val. vyksta organizuota ugdomoji veikla.

Programos „Zipio draugai“ valandėlės vyksta pirmadieniais nuo 9.30 val. iki 10.30 val.

Muzikiniai užsiėmimai vyksta darželio salėje, juos veda meninio ugdymo mokytoja Violeta (laikas tikslinamas).

Fizinio lavinimo veiklos vyksta darželio salėje, lauke.

Mankšta (laikas tikslinamas)

 

Grupės „Spinduliukai“ dienos ritmas

8.00 val. Vaikų priėmimas, individuali vaikų veikla, pasiruošimas dienai, žaidimai.

(Laikas tikslinamas). Rytinė mankšta.

8.50 8.15 val. Pusryčiai.

9.15 – 9.30 val. Kūrybiniai žaidimai, laikas su knyga.

9.30 – 10.30 val. Ryto pasikalbėjimai. „Ryto ratas“ organizuota ugdomoji veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas. Vaikų veikla grupelėmis, individuali ugdomoji veikla.

10.30 – 10.45 val. Priešpiečiai – vaisiai, ES parama (pienas, jogurtas, „pik – nik“ sūrio lazdelės, obuoliai, obuolių sultys, morkos).

10.45 – 12.00 val. Vaikų veikla lauke (judrieji žaidimai, aplinkos tyrinėjimas ,stebėjimai).

12.00 13.00 val. Pasiruošimas pietums, savitvarka.

13.00 – 15.00 val. Pasiruošimas poilsiui. Poilsio ir ramybės metas: pasakų sekimas ir literatūrinių kūrinių skaitymas, muzikos klausymas. Laipsniškas kėlimasis.

15.00 – 15.50 val. Laikas su knyga, muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje, pasirenkamieji būreliai (neįskaičiuoti į ugdymo mokestį).

15.50 – 16.10 val. Savitvarka, vakarienė.

16.20 – 18.00 val.  Pasivaikščiojimai, judrieji žaidimai lauke, pasirinktų būrelių veikla. Laisvalaikis lauke arba grupėje.

Iki 18.00 val. Atsisveikinimas su draugais, mokytojais, ėjimas namo.