ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Spinduliukai“

Priešmokyklinio ugdymo veiklos orientuotos į vaiko paruošimą pirmai klasei. Vykdoma kūrybinė, meninė ir sportinė veikla pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si)“ programą.

Grupės darbo laikas: 8.00 17.00 val.

Grupės mokytojos: mokytoja Vilma, dirbanti pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“, mokytoja Monika, mokytojų padėjėja Laima.

Vaikų amžius: 6 – 7 metai.

Grupės tel. numeris: +370 65062180

 

Ugdomosios veiklos

„Ryto ratas“  – jo metu nuo 9.30 val. iki 10.30 val. vyksta organizuota ugdomoji veikla.

Vyksta programos „Zipio draugai“ valandėlės.

Muzikiniai užsiėmimai vyksta darželio salėje, juos veda meninio ugdymo mokytoja Violeta.

Fizinio lavinimo veiklos vyksta darželio salėje, lauke.

Mankšta 8.10 – 8.30 val.

 

Grupės „Spinduliukai“ dienos ritmas

8.00 – 8.40 val. Pasiruošimas dienai, saviugda, savarankiška individuali vaikų veikla, žaidimai. Rytinė mankšta.

8.40 8.50 val. Pasiruošimas pusryčiams, savitvarka.

8.50 – 9.15 val. Pusryčiai.

9.30 – 10.30 val. Organizuota grupės ugdomoji veikla: “Ryto ratas”, vaikų pasirinkta ar mokytojo pasiūlyta individuali veikla, veikla kampeliuose, muzikos ir kūno kultūros užsiėmimai salėje, veikla grupelėmis, individuali ugdomoji veikla.

10.30 – 10.45 val. Priešpiečiai – vaisiai, ES parama (pienas, jogurtas, „pik – nik“ sūrio lazdelės, obuoliai, obuolių sultys, morkos).

10.45 – 12.00 val. Vaikų veikla lauke (judrieji žaidimai, aplinkos tyrinėjimas ,stebėjimai).

12.00 12.10 val. Pasiruošimas pietums, savitvarka.

12.15 – 13.00 val. Pietūs.

13.00 – 13.30 val. Pasiruošimas poilsiui: pasakų sekimas ir literatūrinių kūrinių skaitymas, muzikos klausymas.

13.30 – 14.30 val. Poilsio ir ramybės laikas.

14.30 – 15.40 val. Laipsniškas kėlimasis. Būrelių veiklos, individuali veikla, žaidimai, laikas su knyga.

15.40 – 15.50 val.Pasiruošimas vakarienei.

15.50 – 16.10 val. Vakarienė.

16.10 – 17.20 val. Individuali arba organizuota grupės veikla, žaidimai, tyrinėjimai, stebėjimai lauke, grupėje, pasirinktų būrelių veikla.

17.20 – 18.00 val. Laisvalaikis lauke arba grupėje. Atsisveikinimas su draugais, mokytojais, ėjimas namo.