ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Projektas “Kuriu ir skaitau”

Mokytojų, vaikų, tėvelių sukurtos knygelės, kurios padės sužinoti naujų dalykų, atrasti naudingą informaciją, turtins kalbos žodyną, teiks teigiamas emocijas. Taip pat įgalins „Užupiuko” darželio bendruomenę bendradarbiaujant skatinti vaikų kūrybiškumą ir pažinimo smalsumą