ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

PROJEKTAS „ŠOK, DAINUOK, SPORTUOK IR NIEKO NEBIJOK”

Vilniaus lopšelio -darželio „Užupiukas” komanda jungiasi prie projekto “ŠOK, DAINUOK, SPORTUOK IR NIEKO NEBIJOK”!