ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Projektas Vaiko kelias gražią kalbą

Džiaugiamės prisijungę prie tarptautinio ilgalaikio, prevencinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“.  Remdamiesi kalbos ugdymo modeliu ir vadovaudamiesi holistinio ugdymo principu, darželio logopedės kartu su mokytojomis ir tėvais sudaro palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus vaikų (2-3,9 metų) kalbos sutrikimų prevencijai ir ankstyvajam kalbos ugdymui. Projekte taikomi inovatyvūs, kūrybiški, pozityvios aplinkos ir visuminio kalbos ugdymo metodai.

Vaikai mokosi smulkiosios ir bendrosios motorikos įgūdžių, taisyklingo kvėpavimo, pūtimo pratimų, mokosi taisyklingai tarti kalbos garsus, turtina žodyną ir tobulina taisyklingos kalbos gebėjimus.

Vaikų įspūdžiai ir emocijos veiklų metu: