ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Rūšiuojame šiukšles ir jas perdirbame

Diskutuodami apie aplinkos tausojimą bei žaliavų perdirbimą nusprendėme patys imtis darbų ir panaudoti popierinius maišelius, ritinėlius kuriant žaislus. Komandinius įgūdžius lavinome rūšiuojant šiukšles.