ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

„Saugokime savo žemę kartu – Madų šou iš antrinių žaliavų“

Vilniaus lopšelio – darželio „Užupiukas“  vaikai pasiryžę saugoti gamtą dalyvauja Lietuvos respublikiniame projekte “Saugokime savo žemę kartu – Madų šou iš antrinių žaliavų””. Antrines žaliavas padėjo parūpinti vaikų tėveliai, o vaikai jas prikėlė antram gyvenimui kurdami kostiumus ir kūrybinius darbelius.