ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Sveikatą stiprinanti mokykla

2020 m. birželio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija priėmė sprendimą pripažinti Vilniaus lopšelį-darželį „Užupiukas“ sveikatą stiprinančia mokykla.