ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes