ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

VAIKŲ SKENDIMO ATVEJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS ALGORITMAS