ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Išleistuvių šventė

Mes darželyje išmokom,
Daug darbelių ir dainų.
Čia mes žaidėm, čia mes šokom
Čia prabėgo daug dienų.

Didžiuojamės mūsų mažaisiais, kurie ryžtingai ir drąsiai nusiteikę artėjančią Rugsėjo 1 dieną pasitiks kaip būsimi pirmokai!