ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Kalbos savaitė

Gegužės 10-14 dienomis lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ vyko kalbos savaitė: ,,Tikslingai žaidžiu – taisyklingai kalbu“. Šios savaitės pagrindinis tikslas – atkreipti dėmesį į vaikų kalbos ugdymo svarbumą ir sudominti vaikus netradicinėmis veiklomis.

Visos savaitės metu kiekvienos grupės vaikai atliko įvairias logopedės pasiūlytas veiklas: patys mažiausieji su auklėtojomis įvairiais žaidimais lavino girdimąjį suvokimą, mankštino liežuvį, miklino pirštelius bei atliko kūrybinį darbelį ,,Mano miklieji piršteliai“. Šiek tiek vyresnių grupių vaikai savaitę paskyrė abėcėlės mokymuisi, garsinės analizės bei sintezės įgūdžių formavimui, arrtikuliacinio aparato lavinimui. Vaikai grupėse kūrė abėcėlės knygelę bei knygų skirtukus. Priešmokyklinių grupių vaikai visos savaitės metu skaitė bei analizavo pačių atsineštas pasakas, iliustravo pasakų herojus ir sukūrė ,,Mėgstamiausių personažų knygelę“ bei spalvingus knygų skirtukus.

Žaidimai bei įvairios veiklos vyko ne tik grupėse su auklėtojomis, bet ir lauke kartu su darželio logopede. Saulėtomis dienomis gražiausiose darželio vietose Mažieji tikslingais žaidimais miklino pirštelius , mankštino vikrųjį liežuvį , lavino gudrias ausytes (foneminio suvokimo lavinimas bei garsinės analizės ir sintezės įgūdžių ugdymas), plėtojo savo žodyną bei prisiminė išmoktas raideles. Kalbos savaitė užsibaigė smagia viktorina. Priešmokyklinių grupių vaikai pasiskirstę komandomis įnirtingai atliko pasakų analizės užduotis bei gerų emocijų vedini pasinėrė į viktorinos žaidimus.

Ši savaitė suteikė vaikams linksmų emocijų, kalbos ugdymo(si) įgūdžių bei kūrybinių idėjų.