ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

“Mylim Lietuvą!”

Grupės “Varpeliai” vaikai sukūrė taisykles bei pasipuošė ženkliukais