ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Užupio kiškio beieškant – 2023!

Kas ten bėga?- Kiškis Piškis!

Ką jis neša?-Margučius!

O iš kur?-Iš tėviškėlės!

O pas ką?-Pas vaikučius!